Home Page

Welcome

CÔNG TY CỔ PHẦN NASAN VIỆT NAM

NASAN – CHẤT LƯỢNG VÀNG
Giới thiệu công ty

Sản phẩm tiêu biểu

 

Với đội ngũ Ban lãnh đạo Công ty có nhiều năm kinh nghiệm và dây chuyền thiết bị sản xuất cà phê hiện đại, có vùng nguyên liệu rộng khắp Việt Nam; Công ty cổ phần Nasan Việt Nam đã và đang tiến hành sản xuất cà phê nhân chất lượng cao và luôn luôn ổn định. Công ty cổ phần Nasan Việt Nam mong muốn được hợp tác với phương châm “NASAN – CHẤT LƯỢNG VÀNG”.

 

Mục tiêu & phương châm hoạt động

Mục tiêu hoạt động của Nasan Việt Nam là nhằm cung cấp các sản phẩm cà phê nhân đảm bảo chất lượng xuất khẩu cao nhất Việt Nam. Với kinh nghiệm thực tiễn về chuyên ngành, gần gũi với vùng nguyên liệu, tận tình, thông thạo nghiệp vụ và hiểu biết kinh nghiệm thực tế tại Việt Nam, chúng tôi nắm rõ các yêu cầu trong quản lý, sản xuất kinh doanh cà phê. Mọi hoạt động của chúng tôi luôn tôn trọng nguyên tắc “NASAN – CHẤT LƯỢNG VÀNG” hợp tác cùng có lợi.